Doel

De Stichting Bevordering Bijbelonderwijs heeft als doel het op materiele en immateriele wijze leveren van bijdragen aan het bijbelonderwijs in Nederland en daarbuiten.

Dit willen wij verwezenlijken door het geven van financiele steun aan christelijke kerken, organisaties en personen die zich bezighouden met het geven van bijbelonderricht of het maken van materialen daarvoor.

Onze projecten

De SBBO steunt op dit moment actief de volgende projecten:

NIEUW
StudieBijbel
studiebijbel

StudieBijbel

Het Centrum voor Bijbelonderzoek in Doorn publiceert StudieBijbel in zowel gedrukte als digitale uitgaven. Dit zijn wetenschappelijk verantwoorde uitgaven waarin de lezer de grondtekst, een interlinie vertaling, een vergelijking van bestaande vertalingen en een vers-voor-vers commentaar aangeboden krijgt. Daarnaast integreert StudieBijbel Online op unieke wijze een achttal naslagwerken in ťťn applicatie!

Dit project wordt breed gedragen en is zeer gewaardeerd binnen christelijk Nederland.
Meer informatie: studiebijbel.nl

NIEUW
Biblia de Estudio
Biblia de Estudio

Biblia de Estudio

Het bestaande materiaal van StudieBijbel is uitstekend geschikt als basisopleiding voor voorgangers en een ieder die bijbelverdieping zoekt in Spaanstalige gebieden. De meeste mensen in Latijns Amerika hebben veelal niet de mogelijkheid om een universiteit of bijbelschool te bezoeken.

SBBO steunt de ontwikkeling van dit programma en de vertaling van StudieBijbel in het Spaans. In het voorjaar van 2016 is -samen met de website- Biblia de Estudio Online gereed gekomen. Twaalf boeken van de StudieBijbel Nieuwe Testament serie zijn hierin opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan de vertaling van 5000 Griekse woordstudies (ofwel 5 boekdelen). Omdat Biblia de Estudio gratis beschikbaar wordt gesteld, blijft financiŽle ondersteuning nodig.
Meer informatie: bibliadeestudio.org

Onderwijs projecten
Evangelist Pakistan

Bijbelonderwijs in India en Iran

SBBO steunt de mogelijkheid om bijbelonderwijs te geven aan pastors en bijbelstudenten o.a. in India en Iran.

In 2016 werd een zaterdag bijbelcursus voor voorgangers in India gefinancierd. Ook werd er geholpen bij onderwijs aan ex-moslims via het Perzisch-talige magazine Rahe Salib, dat ook in Iran wordt verspreid.
Meer informatie: elim.nl

Donaties

Het SBBO is officieel erkend als een goed doel. Uw giften zijn dan ook fiscaal aftrekbaar.
Wilt u via het SBBO steunen? Maak uw gift dan over aan:

Stichting Bevordering Bijbel Onderwijs te Veenendaal
NL82 RABO 0377 0937 42


Mede namens de aan ons verbonden organisaties en personen, hartelijk dank.

ANBI

Beleidsplan, bestuur en activiteiten

SBBO ANBI verslag en beleid 2018/2019
SBBO Jaarrekening 2018

U kunt via bovenstaande links beleid en financiŽn van de stichting inzien.
Wel willen we -evenals voorgaande jaren- daarbij de voorkeur geven aan een persoonlijke en individuele benadering van begunstigers.

Contact

De SBBO medewerkers zijn voornamelijk vrijwilligers. Wij zijn hierdoor beperkt telefonisch bereikbaar.

Stichting Bevordering Bijbel Onderwijs
Bergweg 7
3941 RA Doorn

RSIN nummer: 810593610
KvK nummer: 30179428

Contact: drs. G. van den Brink
Telefoon: 0343-417064
Email: info@sbbo.org
Website: sbbo.org

© 2019 SBBO

Deze website is verzorgt door Brovisuals.