Doel

De Stichting Bevordering Bijbelonderwijs heeft als doel het op materiele en immateriele wijze leveren van bijdragen aan het bijbelonderwijs in Nederland en daarbuiten.

Dit willen wij verwezenlijken door het geven van financiele steun aan christelijke kerken, organisaties en personen die zich bezighouden met het geven van bijbelonderricht of het maken van materialen daarvoor.

Onze projecten

De SBBO steunt op dit moment actief de volgende projecten:

StudieBijbel
studiebijbel

StudieBijbel

Het Centrum voor Bijbelonderzoek in Doorn publiceert StudieBijbel in zowel gedrukte als digitale uitgaven. Dit zijn wetenschappelijk verantwoorde uitgaven waarin de lezer de grondtekst, een interlinie vertaling, een vergelijking van bestaande vertalingen en een vers-voor-vers commentaar aangeboden krijgt. Daarnaast integreert StudieBijbel Online op unieke wijze een achttal naslagwerken in één applicatie!

Dit project wordt breed gedragen en is zeer gewaardeerd binnen christelijk Nederland.
Meer informatie: studiebijbel.nl

Biblia de Estudio
Biblia de Estudio

Biblia de Estudio

Het bestaande materiaal van StudieBijbel is uitstekend geschikt als basisopleiding voor voorgangers en een ieder die bijbelverdieping zoekt in Spaanstalige gebieden. De meeste mensen in Latijns Amerika hebben veelal niet de mogelijkheid om een universiteit of bijbelschool te bezoeken.

SBBO steunt de ontwikkeling van dit programma en de vertaling van StudieBijbel in het Spaans. In het voorjaar van 2016 is -samen met de website- Biblia de Estudio Online gereed gekomen. Twaalf boeken van de StudieBijbel Nieuwe Testament serie zijn hierin opgenomen. Momenteel wordt gewerkt aan de vertaling van 5000 Griekse woordstudies (ofwel 5 boekdelen). Omdat Biblia de Estudio gratis beschikbaar wordt gesteld, blijft financiële ondersteuning nodig.
Meer informatie: bibliadeestudio.org

NIEUW
Onderwijs projecten
Kinderbijbels uitgedeeld in Armenie

KinderBijbel uitdeling in Armenië 2020

Tijdens Kerstsamenkomsten 2020 zijn er door ‘Calling Voice’ 1.000 kinderbijbels à 3,50 euro verspreid onder 500 kinderen die getroffen waren door de oorlogshandelingen in Artsakh (Nagorno-Karabagh).

De overige 500 kinderbijbels zijn verspreid onder vijf kerken en zullen in de loop van de tijd uitgedeeld worden. Naast kinderbijbels werd er speelgoed, pen en papier en warme kleding uitgedeeld in Yerevan, Artsakh, Javakheti, Tavush en Gyumri. In Vedi werd een schilder atelier gehouden voor 25 gehandicapte kinderen.

Het SBBO heeft 1.500,- euro aan de kinderbijbels bijgedragen.

Donaties

Het SBBO is officieel erkend als een goed doel. Uw giften zijn dan ook fiscaal aftrekbaar.
Wilt u via het SBBO steunen? Maak uw gift dan over aan:

Stichting Bevordering Bijbel Onderwijs te Veenendaal
NL82 RABO 0377 0937 42


Mede namens de aan ons verbonden organisaties en personen, hartelijk dank.

ANBI

Beleidsplan, bestuur en activiteiten

SBBO Beleidsplan 2022/2023
SBBO Jaarrekening 2022
 

U kunt via bovenstaande links beleid en financiën van de stichting inzien.
Wel willen we -evenals voorgaande jaren- daarbij de voorkeur geven aan een persoonlijke en individuele benadering van begunstigers.

Contact

De SBBO medewerkers zijn voornamelijk vrijwilligers. Wij zijn hierdoor beperkt telefonisch bereikbaar.

Stichting Bevordering Bijbel Onderwijs
Bergweg 7
3941 RA Doorn

RSIN nummer: 810593610
KvK nummer: 30179428

Contact: drs. G. van den Brink
Telefoon: 0343-417064
Email: info@sbbo.org
Website: sbbo.org

© 2021 SBBO

Deze pagina wordt verzorgd door Brovisuals.